Myyntiprosessin vaiheet – kuinka rakentaa oma myyntiprosessi?

Mikä on myyntiprosessi B2B myynnissä? Yksinkertaisimmillaan se voidaan määritellä vaiheiksi, jotka toteutetaan myynnin aikaansaamiseksi. Myyntiprosessin vaiheet ovat prospektointi, asiakkaan ensikontakti, myyntikeskustelut, seuranta ja ostopäätös. On kuitenkin monia yrityksiä, joilla ei ole käytössä systemaattista myyntiprosessia. Jos ette ole vielä systematisoinut asiakashankintaa, niin näytämme tässä blogikirjoituksessa, miten voit rakentaa oman myyntiprosessisi!

Mikä on myyntiprosessi?

Myyntiprosessi on sarja toisiaan seuraavia askeleita, joiden avulla varmistetaan myyntityön järjestelmällisyys ja joita myyjä toteuttaa saadakseen kaupan päätökseen. Prosessi alkaa joko valmiista liidistä, tai prospektoinnista ja päättyy asiakkaan luovuttamiseen toimituksesta vastaavalle henkilölle.

Hyvän myyntiprosessin tunnusmerkkeinä on että se toistuu aina lähes samankaltaisena ja myyjän on helppo tunnistaa prosessista kohtia, jotka kaipaavat kehittämistä. Sen takia se olisikin suunniteltava niin, että jokainen vaihe johtaa loogisesti seuraavaan ja myyjän on helppo tunnistaa missä vaiheessa mennään.

Hyvän myyntiprosessin avulla voit solmia enemmän kauppoja, lyhyemmässä ajassa ja vähemmällä vaivalla. Kun myyntiprosessissa edetään askel kerrallaan, niin kaikki toimenpiteet kirjataan ylös, jotta tiedetään missä vaiheessa asiakaskeskustelut etenevät milläkin prospektilla.

Kuka vastaa myyntiprosessin toteuttamisesta?

Itse myyntityö on tietysti myyjän vastuulla, mutta useimmissa tapauksissa myyntipäällikkö suunnittelee prosessin ja määrittelee, mitä toimia kussakin vaiheessa on suoritettava. Myyntihenkilö kuitenkin toteuttaa prosessin vaiheet ja on vastuussa siitä, että jokainen vaihe on suoritettu loppuun.

Miten myyntitavoitteet määritellään?

Myynnin prosessi tulisi suunnitella niin että jokainen vaihe johtaa loogisesti seuraavaan. Hyvän myyntiprosessin avulla voit tehdä enemmän kauppoja lyhyemmässä ajassa ja vähemmällä vaivalla. Kun myynti eteen vaiheittain ja kaikki askeleet kirjataan ylös, niin tiedät aina miten keskustelut etenevät kunkin potentiaalisen asiakkaan kohdalla

Miksi toistettava myyntiprosessi on yritykselle tärkeä? – myyntikäsikirjan sisältö

Systemaattinen ja toistettava asiakashankinta on yrityksellesi tärkeä useista syistä.

01.Johdonmukaiset vastaukset huoliin

Ensinnäkin se auttaa varmistamaan, että myyntitiimisi vastaa johdonmukaisesti asiakkaiden kysymyksiin.

On tärkeää ettei asiakkaan kysymyksiin vastata sattumanvaraisesti, vaan niihin tulee vastata aina tavalla joka kuljettaa kauppaa eteenpäin. Kun sinulla on selkeä myyntikäsikirja, jota noudattaa, tiimisi voi olla varma että asiakkaalle osataan jo etukäteen myyntipresentaatiossa vastata mahdollisesti myöhemmin esille tuleviin kysymyksiin, joita asiakas ei osaa edes tässä vaiheessa vielä esittää.

Vastaväitteisiin etukäteen vastaaminen parantaa kaupantekomahdollisuuksia, ja sen lisäksi tämä ammattimaisen kuvan myyjästä, ja lopulta parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.

02.Parannus- ja kehityskohteet helppo havaita

Systemaattinen myyntiprosessi auttaa tunnistamaan prosessin mahdollisia heikkoja lenkkejä. Ajan mittaan on helppo havaita kohdat, joissa myynti helposti tyssää ja sitten parantaa sitä.

03.Helpottaa uusien myyjien rekrytointia

Uuden myyjän on helppo tulla mukaan tiimiin, kun yritykselle on selkeä, toistettava prosessi jonka avulla myyjät onnistuvat tekemään kauppoja. Karikkojen löytäminen ja selättäminen ei jää uuden kaverin vastuulle.

04.Työviihtyvyys paranee

Kun myyjä tietää, mitä häneltä odotetaan, ja kun hänellä on selkeä käsitys prosessin vaiheista, työtyytyväisyys paranee. Hyvä myyntikäsikirja sisältää myös lisätietoa siitä, miten motivaatiota ja luottamusta voidaan lisätä, mikä puolestaan parantaa työtyytyväisyyttä.

05.Liikevaihto kasvaa ja ennakoitavuus helpottuu

Hyvin suunniteltu myyntiprosessi auttaa yritystä saavuttamaan myyntitavoitteitaan ja toteuttamaan hallittua kasvua. Kun yrityksessä tiedetään millä prosentilla myynnit yleisesti menevät läpi, niin voidaan esimerkiksi korottaa hintoja tarjouksissa, joita ei tarvita, mutta jos ne saadaan, niin ne kannattaa toteuttaa tarjotulla hinnalla. Tämän lisäksi liikevaihdon ennakoitavuus helpottuu.

Mitkä ovat b2b myyntiprosessin vaiheet?

Myyntiprosessissa on kahdeksan vaihetta: prospektointi, tapaamisen sopiminen, myyntitapaaminen, seuranta, päätös, vastuun siirtäminen, prosessin arviointi ja jälkimarkkinointi:

  1. Prospektointi: Myyntiprosessin ensimmäinen vaihe on prospektointi eli potentiaalisten asiakkaiden etsiminen ja löytäminen. Tämä voidaan tehdä markkinatutkimuksen tai liidien hankkimisen avulla, kuten esimerkiksi messut, verkkohakemistot tai suusanallinen tiedonvälitys
  2. Tapaamisen sopiminen eli buukkaus: Seuraava vaihe on ottaa yhteyttä potentiaaliseen asiakkaaseen ja sopia tapaaminen. Tämä voidaan tehdä soittamalla kylmänä, lähettämällä sähköpostia tai verkostoitumalla
  3. Myyntitapaaminen: myyntitapaamisessa esittelet tuotteesi tai palvelusi potentiaaliselle asiakkaalle. Tämä on tilaisuutesi näyttää, miksi he tarvitsevat tuotteesi tai palvelusi ja miten se hyödyttää heitä. Sinun tulisi myös selvittää tarkemmin heidän tarpeitaan ja vaatimuksiaan
  4. Seuranta eli followup: Myyntitapaamisen jälkeen on tärkeää ottaa yhteyttä potentiaaliseen asiakkaaseen. Tämä voidaan tehdä lähettämällä heille kiitosviesti, sähköpostiviesti tai puhelinsoitto. Voit myös tarjota heille ilmaisen kokeilujakson tai esittelyn tuotteestasi
  5. Klousaaminen: Myynnin viimeinen vaihe on klousaaminen eli sopimuksen hyväksyminen ja tekeminen. Tällöin pyydät potentiaalista asiakasta ostamaan tuotteesi tai palvelusi. Voit tehdä tämän tarjoamalla hänelle alennusta, ilmaista lahjaa tai erikoishintaa
  6. Asiakkaan siirto myyjältä toimitukseen: Kun olet saanut kaupan päätökseen, on tärkeää siirtää vastuu henkilölle, joka vastaa toimituksesta. Näin varmistetaan, että asiakas saa hyvää palvelua ja että hän on tyytyväinen tuotteeseen tai palveluun. Tässä vaiheessa on tärkeää että ollaan kaikki asiakkaan kanssa käydyt keskustelut ja toimitukseen liittyvä tiedot yrityksen CRM-järjestelmään.
  7. Arviointi: Lopuksi on tärkeää arvioida myyntiprosessia. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla tilastoja, kuten myynnin määrä, muuntokurssi tai asiakastyytyväisyys. Voit myös pyytää asiakkailta palautetta heidän kokemuksistaan myyntiprosessista.
  8. Jälkimarkkinointi: Jälkimarkkinoinnissa myyjä jatkaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa ja varmistaa että kaikki sujuu sovitusti ja tiedustelee mahdollisuuksia lisä- tai ristiinmyyntiin. Lue lisää: Mitä on jälkimarkkinointi?

Avain onnistuneeseen myyntiin on hyvä järjestelmällinen myyntityö. Noudattamalla näitä kahdeksaa myyntiprosessin vaihetta voit olla varma siitä, että teet enemmän kauppoja ja teet enemmän myyntiä.

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa satunnainen myyntiprosessi?

Satunnainen myyntiprosessi tarkoittaa, että myynti on epäjärjestelmällistä ja spontaania, eikä sitä ohjaa strategia, asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen tai systemaattinen seuranta. Tämän seurauksena myynnin tulokset voivat olla epäjohdonmukaisia ja ennakoimattomia.

Mitä on HIT rate laskeminen?

Hit rate lasketaan kaavalla, jossa voitetut tarjoukset jaetaan kaikkien (voitettujen ja hävittyjen) tarjousten määrällä, ja tulos kerrotaan sadalla. Se kuvastaa tarjousprosessin osumatarkkuutta, sillä kaikki tarjoukset eivät johda kauppaan. Kaava (voitetut tarjoukset / (voitetut+hävityt tarjoukset) x 100)

Moni on kuullut sanan buukkaaminen mutta harva oikeastaan tietää mitä tarkoittaa buukkaus ja miten se voi...

Lue lisää

Ihanneasiakasprofiili auttaa yritystäsi suuntaamaan myyntiponnistelut tehokkaammin, sillä myyntityössä kannattaa keskittää ponnistelut kaikkein tuottoisimpiin prospekteihin verrattuna hakuammuntaan...

Lue lisää

Miten myyntineuvotteluun valmistautuminen vaikuttaa lopputulokseen? Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon ennen kaupan onnistumista? Onko sinulla...

Lue lisää