PALVELUT

Myynnin kehittäminen

Luodaan uusi tai modernisoidaan nykyistä myyntiprosessia

Pidennämme olemassa olevien asiakkuuksien elinkaarta ja hankimme uusia asiakkaita. Yhteistyömme aikana saat selkeät askelmerkit sekä reaaliaikaista tukea.

Myyntiputken suunnittelu

Suunnittelemme myyntiputken joka ohjaa tehokkaasti ostopäätökseen ja sitouttaa asiakasta. Vähennämme aikaa vievää työtä automaatiolla tarpeen mukaan.

Vastustamattoman tarjouksen luominen

Työstämme tarjouksen, joka erottuu kilpailijoista ja luo kiinnostusta markkinoilla. Selkeällä ja huolellisesti suunnitellulla tarjouksella vakuutamme asiakkaat paremmin ja saamme kauppoja nopeammin klousattua.

Liidien hankinta

Autamme valitsemaan soveltuvat kanavat, luomme viestit ja asetamme mittarit. Valitsemme päivittäistoimintaan soveltuvan asiakkuuden hallintajärjestelmän sekä hyödynnämme skaalautuvia moderneja myynnin ja markkinoinnin työvälineitä.

Klousaus

Tarjoamme menetelmiä kaupan pyytämiseen ja kilpailutilanteissa voittamiseen. Käytämme kohdennettua lähestymistapaa ja persoonallista viestintää. Pyrimme tekemään myyntitapaamisista merkityksellisiä heti ensimmäisestä alkaen.

Uudelleen myynti

Teemme suunnitelman proaktiiviselle myynnille, jonka tavoitteena on syventää nykyisiä asiakassuhteita ja kasvattaa asiakkuuksien elinkaariarvoa.

Markkinoinnin mahdollisuuksia

Autamme kartoittamalla markkinoinnin tehokkaiksi todettuja käytäntöjä liiketoiminnan edistämiseksi. Tavoitteenamme on tuoda esiin kilpailuetuja ja erottua muista vaikuttavalla tavalla. Autamme myös markkinoinnin käytännön tekemisessä.

Kasvun mahdollisuuksia

Tarkastelemme nykytilannetta ja etsimme kasvu- ja skaalausmahdollisuuksia. Teemme tilanteeseen sopivia analyysejä trendeistä ja kilpailusta markkinoilla. Annamme konkreettisia toimintasuunnitelmia ja innovatiivisia ratkaisuita kasvun haasteisiin.

Myynnin kuumalinja ja Q&A tapaamiset

Myynnin kuumalinja tarjoaa nopeaa ja yksilöllistä apua myynnin  haasteisiin 24 tunnin sisällä yhteydenotosta. Q&A Tapaamisilla vastaamme myyntiin ja markkinointiin liittyviin kysymyksiin. Tapaamisia voi hyödyntää esimerkiksi sparrailuun

Mitkä ovat yhteistyömme askelmerkit?

1.

Kaikki samalle kartalle

Lähetämme sähköpostilla lyhyen setin tarkentavia kartoituskysymyksiä selvittääksemme tarkemmin nykytilaa ja tavoitteita.

2.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäisellä tapaamisella otamme käyttöön tarvittavat työvälineet ja asetamme mittarit. Avaamme yhteisen viestintäkanavan ja asetamme tapaamiset kalenteriin.

3.

Selkeitä ja merkityksellisiä tapaamisia

Järjestämme tapaamisia yhteistyömme ensimmäisen kuukauden aikana kerran viikossa ja sen jälkeen joka toinen viikko. Q&A tapaamisia tai myynnin kuumalinjaa voidaan hyödyntää tiivistämään kommunikointia.

4.

Tulokset ja kehitysmahdollisuudet

Avaamme tulokset, annamme kehitysehdotuksia jatkoon, keräämme asiakaspalautteen ja sovimme yhteistyömme jatkosta.

5.

Jälkiseuranta

Järjestämme kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua yhteistyön päättymisen jälkeen jälkiseuranta tapaamiset puhelimessa tai Teamsissa

Lupaus hyödystä

Annamme 100% tyytyväisyystakuun.

Jos on edetty suunnitellusti ja hyödynnetty sovittuja menetelmiä ja 180 päivän kuluessa yhteistyömme päättymisestä laskuamme vastaava tulos jää saamatta, palautamme summan kokonaisuudessaan takaisin.