palvelut

Myynnin kehittäminen

Mitä myynnin kehittäminen on käytännössä?

Myynnin kehittäminen muodostuu moduuleista, jotka ovat toimintoja myyntiprosessin sisällä.

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksella luodaan ajantasaista käsitystä toimialan kilpailutilanteesta, markkinaosuuksista, tunnettavuudesta sekä mahdollisten asiakkaiden mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä.

Asiakasprofilointi

Asiakasprofilointi, eli asiakaspohjan erottelu mahdollistaa kohderyhmiin mukautuvien myyntimallien hyödyntämisen asiakashankinnassa. Huolellinen asiakasprofilointi on lähtökohta asiakaskokemusta kehittävälle myynnille.

Myyntiprosessin kehittäminen

Myyntiprosessi jaetaan selkeästi määriteltyihin toimintoihin ja matka asiakkaan ensikontaktista myynnin lopettamiseen kartoitetaan. Toimintojen kehittäminen ohjaa myyntiä kohti systemaattista- ja toistettavaa myyntiprosessia.

Ostopolku ja kontaktipisteiden optimointi

Tunnistamalla kontaktipisteet, joissa yrityksesi toimii asiakkaiden kanssa ja järjestämällä ne uudestaan toistettavaksi prosessiksi, voidaan virtaviivaistaa myynnin toimintaa. Optimoimalla asiakaskontaktipisteitä vahvistetaan asiakkaittesi sitoutumista.

Myyntivalmennus

Myyntivalmennuksessa kehitetään myynnin suorituskykyä. Myyntivalmennus parantaa tekijöiden motivaatiota, edistää johdonmukaista työtapaa sekä jatkuvan parantamisen kulttuuria. Myyntivalmennus on räätälöity palvelu joka voidaan muotoilla vastaamaan myös yksilöllisiä haasteita.

Myyntipuheen suunnittelu

Toimiva myyntipuhe herättää kiinnostuksen ja luo vahvan ensivaikutelman. Muotoilemme myyntipuheestasi yksilöllisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden, jonka keskiössä on asiakkaasi.

Myynnin työvälineet

Myynti on kustannustehokasta toteuttaa moderneilla työvälineillä. Tärkeimpiä työvälineitä myynnille ovat CRM-ohjelmisto ja sales intelligence sovellukset. Nykypäivänä myös perinteisemmät myynnin työkalut tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia.

Myynnin analytiikka

Suorituskykyindikaattorien (KPI) säännöllinen mittaaminen ja seuranta on ratkaisevaa tehokkuuden arvioimiseksi. Dataa hyödyntämällä tehdään tietoon perustuvia päätöksiä.

Mitkä ovat yhteistyömme askelmerkit?

Aloitus

Ensimmäinen tapaaminen

Tapaamisella syvennymme nykytilaan. Tunnistamme haasteet ja asetamme tavoitteet. Keräämme mahdollisimman kattavasti tietoa, jotta saamme hyvän käsityksen, miten voimme olla avuksi.

Suunnitelma

Myynnin kehittäminen käytännössä

Luomme räätälöidyn konseptin ja strategian myynnin kehittämiselle. Myynnin kehittäminen voi sisältää monimuotoisia moduuli kokonaisuuksia.

Toiminta

Myyntiprosessin toteuttaminen käytännössä

Tapaamisella avaamme strategian ja suunnittelemme yhdessä miten se käyttöönotetaan päivittäistoiminnassa.
Halutessasi voit ulkoistaa myynnin ja markkinoinnin työtä laajaan yhteistyöverkostoomme.

Ohjauskeskustelut

Jatkuva tuki!

Seuraamme säännöllisesti tehokkuutta ja tarvittaessa ohjauskeskusteluiden yhteydessä teemme strategiaan kehitystyötä. Ohjauskeskusteluita järjestetään sopimuksen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa.